Naše služby

Odhady nemovitostí

Hledáte odhadce nemovitostí nebo znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí? Pokud ano, můžeme Vám nabídnout profesionální služby s působností v celé ČR.

i

Znalecké posudky

Rádi Vám vypracujeme státem uznaný znalecký posudek, ať už pro zjištění ceny obvyklé (tržní hodnoty) nemovitosti, nebo ceny zjištěné (jedná se o cenu zjištěnou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů a vyhlášky v platném znění).

Průkaz energetické náročnosti budov

Potřebujete energetický štítek? Ve spolupráci s externím partnerem jsme Vám schopni zajistit průkaz energetické náročnosti budov.

Technický dozor investora (TDI)

Hájíme zájmy investora v souvislosti s danou legislativou po potřeby hladkého průběhu kolaudace staveb a minimalizace vad a nedodělků při výstavbě. Chráníme Váš čas a peníze.

Požární bezpečnost staveb

Realizujeme pasivní požární ochranu budov. Cílem těchto systémů je zamezit šíření ohně a kouře v budovách.

i

Inspekce nemovitostí

Provádíme kvalitní zhodnocení stavebně technického stavu Vaši nemovitosti. Investice do nemovitosti je zásadní rozhodnutí, často na celý život. Zabraňte dalším nečekaným výdajům na odstranění závad.

Reference