Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI)

Hájíme zájmy investora v souvislosti s danou legislativou po potřeby hladkého průběhu kolaudace staveb a minimalizace vad a nedodělků při výstavbě.

Chráníme Váš čas a peníze.

Technický dozor kontroluje dodavatele, který stavbu realizuje pro investora, tudíž většinou u staveb na klíč.  U nás ve firmě se snažíme dělat technický dozor investora jako kompletní službu investorovi. Tato služba obsahuje: kontrola SOD, kontrola rozpočtu, jednání s projektantem, kontrola zakrývaných a nebo později nedostupných konstrukcí, účast na kontrolních dnech, zápis do stavebního deníku, fotodokumentace stavby, projednání a schvalování soupisu provedených prací, přebírání jednotlivých částí stavby, konečné předání stavby investorovi, seznam vad a nedodělků a jejich následná kontrola do úplného vyřešení, spolupráce při kolaudaci stavby. Výkon dozoru se odvíjí od jeho ceny. Některý dozor chce hodinovou sazbu a k tomu projeté kilometry, jiný si nechá honorář vyplácet v paušálu. Je to služba a proto se ji nedá posuzovat dle ceny. Platí zde mnoho možností, jak lze tuto činnost vykonávat (dobře anebo špatně), ale o tom zase někdy příště.