Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb

Realizujeme pasivní požární ochranu budov. Cílem těchto systémů je zamezit šíření ohně a kouře v budovách.

Odborné poradenství, doporučení na externího partnera (autorizovaného inženýra v oblasti požární bezpečnosti) pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby, konzultace.

Požární bezpečnost staveb

• požární ochrana budov (konzultace, řešení, realizace, revize)
Více jak 10-letá zkušenost v oboru požární bezpečnosti staveb. Certifikovaný požární technik,
zaměřující se především na pasivní požární bezpečnost staveb.
Certifikovaný odborník v nejpoužívanějších systémech pasivní PO v ČR (Promat, Hilti, Dunamenti,
Nullifire, apod.).
Ceny a technické řešení na vyžádání.
Certifikace viz přílohy…